ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ

Μπορούμε να βοηθήσουμε

Το κέντρο μας PhysiOsteo Team by Toilos-Psarogiorgos , μπορεί να σας βοηθήσει στις παρακάτω παθήσεις.

Παθήσεις ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

  • ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
  • ΠΟΝΟΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
  • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
  • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ
  • ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ
  • ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΟΝΩΝ
Image
PhysiOsteo Team © 2023 by Toilos - Psarogiorgos. All Right Reserved

PhysiosteoTeam «Επιστρέψτε στη ζωή που θέλετε να ζήσετε»

Image