ΠΑΘΗΣΕΙΣ Νευρολογικές

Μπορούμε να βοηθήσουμε

Το κέντρο μας PhysiOsteo Team by Toilos-Psarogiorgos , μπορεί να σας βοηθήσει στις παρακάτω παθήσεις.

Παθήσεις Νευρολογικές

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

  • ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
  • ΗΜΙΠΛΗΓΙΕΣ
  • ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ
  • ΝΟΣΟΣ PARKINSON
  • ΠΑΡΕΣΕΙΣ ΝΕΥΡΩΝ
  • ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Image
PhysiOsteo Team © 2023 by Toilos - Psarogiorgos. All Right Reserved

PhysiosteoTeam «Επιστρέψτε στη ζωή που θέλετε να ζήσετε»

Image