Υπηρεσίες στο Φυσικοθεραπευτικό ΚέντροPhysiOsteoTeam by Toilos-Psarogiorgos

#physio

#physio

«Επιστρέψτε στη ζωή που θέλετε να ζήσετε»

Act

Υπηρεσίες

Φυσικοθεραπεία επί κλίνης

Φυσικοθεραπεία επί κλίνης

365 ημέρες το χρόνο και 2 φορές την ημέρα (όπου αυτό χρειάζεται) παρέχεται κάλυψη φυσικοθεραπείας στους ασθενείς του νοσοκομείου από εμπειρους και εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές.
Με γνώμονα τον άνθρωπο και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η άριστη συνεργασία με τους ιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα  για τους εσωτερικούς ασθενείς (χειρουργημένους και μη).

Φυσικοθεραπεία στις εντατικές μονάδες

Φυσικοθεραπεία στις εντατικές μονάδες

Απόλυτα εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές, στο ζωτικό κομμάτι παροχής φυσικοθεραπείας στην εντατική μονάδα θεραπείας καλύπτουν τους ασθενείς των μονάδων 365 ημέρες το χρόνο με σκοπό την γρήγορη ένταξη τους σε θαλάμους απλής νοσηλεία

Φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον

Φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον

Έμπειροι και εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές μπορούν να καλύψουν την ανάγκη της φυσιοθεραπείας στο σπίτι, όταν οι ανάγκες ή το χρονικό διάστημα της αποκατάστασης δεν επιτρέπουν την μετάβαση του ασθενούς στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου φυσικοθεραπευτηρίου μας.

PhysiOsteo Team © 2023 by Toilos - Psarogiorgos. All Right Reserved

PhysiosteoTeam «Επιστρέψτε στη ζωή που θέλετε να ζήσετε»

Image