Τμήμα Εργομετρικής αξιολόγησης

Τμήμα Εργομετρικής αξιολόγησης

Περιλαμβάνει

Στο Εργομετρικό Κέντρο μας διεξάγονται όλες οι επιστημονικά πιστοποιημένες εργομετρικές μετρήσεις χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό (ισοκινητικό δυναμόμετρο, αναλυτές αερίων εργοσπειρομετρικής αξιολόγησης, ηλεκτροκαρδιογράφο, σύστημα φωτοκυττάρων, ευλιγισιόμετρα, πελματογράφο, δυναμοδάπεδο, λιπομετρητές, μέτρηση βασικού μεταβολισμού με ειδική κάσκα, δυναμόμετρα, εργοποδήλατο, αναλυτές γαλακτικού και γλυκόζης αίματος κ.α).

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλύονται συγκρινόμενα με ειδικές νόρμες. Η βιβλιογραφική παραπομπή γνωστοποιείται στους δοκμαζομένους, πιστοποιώντας την επιστημονική τεκμηρίωση των μετρήσεων και την επαγγελματική συνέπεια του κέντρου μας. Για τις διαδικασίες που τηρούνται και  ακολουθούνται πριν από κάθε εργομέτρηση οι υποβαλόμενοι στις μετρήσεις, ενημερώνονται σχετικά για την δέσμη των φυσιολογικών δοκιμασιών.

Image
Image
Image
Image
Image
PhysiOsteo Team © 2023 by Toilos - Psarogiorgos. All Right Reserved

PhysiosteoTeam «Επιστρέψτε στη ζωή που θέλετε να ζήσετε»

Image